Προσφορά!
In Stock

LAPIERRE 2.7W

400,00

{rtf1deff0 stshfdbch3stshfloch2stshfhich2stshfbi1{fonttbl{f0 Calibri;}{fbiminorf1 Times New Roman;}{fhiminorf2 Calibri;}{fdbminorf3 Times New Roman;}{f4 GoogleSans;}}{colortbl ;red0green0blue255 ;red98green98blue98 ;red255green255blue255 ;}{*defchp fcs1f1fcs1f1hichaf2lochaf2dbchaf3cgrid1fs22}{*defpap widctlpar}{stylesheet {qlfcs1af1ltrchfcs0hichaf2dbchaf3lochf2fs22 Normal;}{*cs1fcs1af1ltrchfcs0hichaf2dbchaf3lochf2fs22 Default Paragraph Font;}{*cs2sbasedon1fcs1af1ltrchfcs0hichaf2dbchaf3lochf2fs22 Line Number;}{*cs3fcs1af1ltrchfcs0hichaf2dbchaf3lochf2fs22ulcf1 Hyperlink;}{*ts4tsrowdfcs1af1ltrchfcs0hichaf2dbchaf3lochf2fs22qltscellpaddfl3tscellpaddl108tscellpaddfb3tscellpaddfr3tscellpaddr108tscellpaddft3tsvertaltcltxlrtb Normal Table;}{*ts5tsrowdsbasedon4fcs1af1ltrchfcs0hichaf2dbchaf3lochf2fs22qltrbrdrtbrdrsbrdrw10trbrdrlbrdrsbrdrw10trbrdrbbrdrsbrdrw10trbrdrrbrdrsbrdrw10trbrdrhbrdrsbrdrw10trbrdrvbrdrsbrdrw10tscellpaddfl3tscellpaddl108tscellpaddfr3tscellpaddr108tsvertaltcltxlrtb Table Simple 1;}}{*listoverridetable}nouicompathtmautspsplytwninealntblindexpshrtnspltpgparnogrowautofitutinlnobrkwrptblftnlytwninenotcvaspdntblnsbdbnewtblstyrulsformshadesectdendnherepardplainqlwidctlpar{*bkmkstart _dx_frag_StartFragment}{*bkmkend _dx_frag_StartFragment}{fcs1af4ltrchfcs0lochaf4dbchaf4hichf4fs21cf2chshdng0chcbpat3 u928’3fu959’3fu948’64u951’3fu955’3fu945’61u963’73u943’3fu945’61 u947’3fu953’3fu945’61 u972’3fu955’3fu959’3fu965’3fu962’3f! u913’3fu965’3fu964’74u942’3f u942’3fu964’74u945’61u957’3f u951’3f u966’66u953’3fu955’3fu959’3fu963’73u959’3fu966’66u943’3fu945’61 u963’73u964’74u959’3f Lapierre u949’65u948’64u974’3f u954’3fu945’61u953’3f 70 u967’3fu961’3fu972’3fu957’3fu953’3fu945’61. u922’3fu945’61u953’3f u964’74u959’3f Edge u949’65u943’3fu957’3fu945’61u953’3f u947’3fu953’3fu945’61 u972’3fu955’3fu949’65u962’3f u964’74u953’3fu962’3f u947’3fu965’3fu957’3fu945’61u943’3fu954’3fu949’65u962’3f u960’70u959’3fu965’3f u952’3fu941’3fu955’3fu959’3fu965’3fu957’3f u957’3fu945’61 u941’3fu967’3fu959’3fu965’3fu957’3f u964’74u951’3fu957’3f u960’70u961’3fu974’3fu964’74u951’3f u964’74u959’3fu965’3fu962’3f u949’65u956’b5u960’70u949’65u953’3fu961’3fu943’3fu945’61 u963’73u964’74u945’61 u956’b5u959’3fu957’3fu959’3fu960’70u940’3fu964’74u953’3fu945’61! u919’3f u964’74u949’65u967’3fu957’3fu959’3fu947’3fu957’3fu969’3fu963’73u943’3fu945’61 u964’74u951’3fu962’3f Lapierre u960’70u959’3fu965’3f u945’61u957’3fu945’61u960’70u964’74u973’3fu967’3fu952’3fu951’3fu954’3fu949’65 u963’73u964’74u951’3f u947’3fu965’3fu957’3fu945’61u953’3fu954’3fu949’65u943’3fu945’61 u947’3fu954’3fu940’3fu956’b5u945’61 u956’b5u945’61u962’3f u949’65u943’3fu957’3fu945’61u953’3f u964’74u974’3fu961’3fu945’61 u948’64u953’3fu945’61u952’3fu941’3fu963’73u953’3fu956’b5u951’3f u947’3fu953’3fu945’61 u972’3fu955’3fu945’61 u964’74u945’61 u956’b5u959’3fu957’3fu964’74u941’3fu955’3fu945’61 u964’74u951’3fu962’3f u963’73u949’65u953’3fu961’3fu940’3fu962’3f. u913’3fu957’3fu945’61u954’3fu945’61u955’3fu973’3fu968’3fu964’74u949’65 u964’74u951’3f u967’3fu945’61u961’3fu940’3f u964’74u951’3fu962’3f u959’3fu948’64u942’3fu947’3fu951’3fu963’73u951’3fu962’3f u963’73u964’74u945’61 u956’b5u959’3fu957’3fu959’3fu960’70u940’3fu964’74u953’3fu945’61 u954’3fu945’61u953’3f u963’73u964’74u959’3f u946’dfu959’3fu965’3fu957’3fu972’3f}{*bkmkstart _dx_frag_EndFragment}{*bkmkend _dx_frag_EndFragment}fcs1af1ltrchfcs0hichaf2dbchaf3lochf2fs22par{*themedata
504b03041400020008000000210201159325ae000000270100000b0000005f72656c732f2e72656c738d8f310ec2300c45af1279a76e1910424dbbb07460415c204a9d34a24da224457036068ec415c8d82206164b5ffe7efffbfd7cd5ed7d1ad98d4234
ce72a88a121859e97a63358739a9cd1edaa63ed3285276c4c1f8c8f2898d1c8694fc0131ca8126110be7c9e68d72611229cba0d10b79159a705b963b0c4b06ac99aceb3984aeaf805d1e9efe613ba58ca4a393f34436fd88f87264b2089a12879499848b
791236b70c454e00864d8dab779b0f504b0304140002000800000021027f624aeb730000007b0000001c0000007468656d652f7468656d652f7468656d654d616e616765722e786d6c0d8cc10d83300c005789fc2f4e7954554460820e61810991888392
b465b73e3a5257a89fa7d3ddeff31da633ede6c5a5c62c1eae9d05c332e7254af0f06cebe50ed338906b1b277e9050e062b491eac8c3d6dae110ebac966a970f16756b2e899a6209b8147aeb2bedd85b7bc34451c0e0f807504b03041400020008000000
21020a5d705ea60000000c010000270000007468656d652f7468656d652f5f72656c732f7468656d654d616e616765722e786d6c2e72656c738dcf3d0ec2300c05e0ab44dea95b068450d32e2c5d11178852278d687e94a408cec6c091b8021113951818
9fecf7597e3d9e6d7fb333bb524cc63b0e4d55032327fd689ce6b064b5d943dfb5279a452e1b693221b1527189c39473382026399115a9f2815c99281fadc825468d41c88bd084dbbade61fc36606db261e41087b10176be07fac7f64a1949472f174b2e
ff3881b974a980226aca1c3eb1a90a030cbb16573f756f504b0304140002000800000021026d52debf9f050000fd1b0000160000007468656d652f7468656d652f7468656d65312e786d6ced594f6fdb3614ff2a84eead2c5b729da06e113b76bb356983
c4ebd0232dd3126b4a14483aa96f437b1c30605837ec3260b71d866d015a608765d887c9d661eb807c8551b42c5136d5244d566c587cb045eaf7deeffde17b22e5939f7eb979fb4944c03e621cd3b86d39d76b1640b14f47380edad6548cafb5acdbb76e
c27511a20801098ef93a6c5ba110c9ba6d735f4e437e9d262896f7c6944550c8210bec118307524944ec7aadd6b42388630bc430426debc1788c7d0406a94a2b57de23f22b163c9df009dbf315a32ea1b0a38993fef019ef1206f621695b9267440f06e8
89b000815cc81b6daba63e16b06fddb47329222a8435c1befa2c043389d1a4ae045930cc259dbebb7663b360a8cf195681bd5eafdb730a8d0a017d5f7aebac80dd7ecbe9e45a35d4fc72557bb7e6d5dc25018da1b122b0d6e974bcb5b240a3107057045a
b5a6bb512f0bb88580b7ea4367a3db6d9605bc42a0b922d0bfb1d6749704142a24389eacc0d3cc1629ca31634aee1af12d896fe56ba180d9da4a9b2b8845d5ba8be063cafa12a0b20c058e819825680c7d89ebc268c830540c701d41ed5636e7f3d5b994
0e709fe144b4adf713280ba4c09c1c7d7772f4029c1c1d1e3f7d79fcf4c7e367cf8e9ffe6092bc0be340977cfdcda77f7df511f8f3c5d7af9f7f5e21c07581dfbefff8d79f3fab400a1df9ea8bc3df5f1ebefaf2933fbe7d6ec26f3038d4f1031c210eee
a303b04ba3d43f03051ab2738a0c42884b2230945013b227c212f2fe0c1223b083ca317cc8645b3022ef4c1f97ecdd0bd9546013f25e189590db94920e65669fee293acda7691c54f0b3a90edc8570df48df5dca726f9ac8958d8d4abb212a99ba4364e2
61806224407a8f4e1032c93dc2b814df6dec33cae95880471874203607668087c22c751747324133a38d32eba5086d3f041d4a8c049b68bf0c95150289512922a568de81530123b3d530223a740b8ad068e8de8cf9a5c07321931e2042416f8438370a3d
60b392c9f7a06c51e615b04d665119ca049e18a15b90521dba4927dd104689d96e1c873af83d3e912b16821d2acc76d072cda4639910185767fe2146e29cc5fe010e42f36249ef4c99b146102dd7e88c8c218a170f80522b8f70fca6be4eb06cec577d7d
a9af6fc8879db19e96bb7925f03fdac337e134de41699d5cb5f0ab167ed5c2df50e1ff44e32e7ab5adefd6959ea872eb3ec684ec8919415b5c75792e5d1cf5e5a41a28a1fca89084f272c15702060caa6bc0a8f8108b702f8489e4711445c033dd010709
e5f28862552a57275e2cbd56735e7e4c957028b6e9683edf289d5f73456a14709daa91aa382b5de3c645e99c39f28c7c8e57c1e7bd99cfd6622acb08c0f47d84d3ac6766721f12344aa33f572d3041bbc81799be45ae2e3d6f3c84239425ce317be634ce
1ac9d6e981d4f8d61a17e53b4be67442b78ad0bb8cd4d54e4b9dbd5ab9242e8fc08134d3ab7b16f0a344eae4693b832488db962f32874e2df665b72b56ac53ab76bb4492302e36210fe762ea56feee272eecae7b6eaaee02869bbad419c91b2de7dd93db
cb0944e3b14c7cc54c31cceed1a9406c2f1c1d802199b25d282d77e74b6a84b97c78d41703268bd3cd565bb9e8b3c5bffc2e292b0a48921066eda9a5e77a8e57d7b9116aa4d9675718ff96be342ed117efffec4bba7ce526b83152a735b9356010a4ebb4
6d5126422adb4d1262bfcfe466429149c3803c06aafe44d277e2a9b1687fd1afec859279770b42b18b03c0b06c71226408ed88ccd353b4398b76989547a629eb2db9c13c99ff0ed13e2283b4729b69082c10e60d248b85022e27ce36d5d830e8ff9b3744
6ed586e8941d4341e59e6783e2eaed5e7b0aac5dd48a733e6deb156ed7bdb33f6d13799e01e9976ce498f9a4d8fe0ea87ac416fb4db924afb5b252cc2787d2ea96ee5faaeb5d6eaf8ab4b4aa56c1a5ee53b5f837aae27f0ae1dbc7df3384df3b57f4edd5
62b6b593901a2dfdb7b698b9f537504b030414000200080000002102e9278183ee00000010020000130000005b436f6e74656e745f54797065735d2e786d6cad914d4ec3301085af62795bc54e5920849274012cf959708191334e2ce21fd993aa9c8d05
47e20a4cd382102a48486c2cd9efcdfb66c66f2fafcd66e727b1c55c5c0cad5cab5a0a0c26f62e0cad9cc9561772d3358fcf098b606b28ad1c89d2a5d6c58ce8a1a89830b06263f6407ccd834e609e60407d56d7e7dac44018a8a27d86ec9a6bb4304f24
6e76fc7cc0669c8a145707e39ed54a486972068875bd0dfd374a752428ae5c3c6574a9acd820853e8958a41f091f85f7bc89ec7a140f90e90e3cdb34f198f8f55cabdfc34eb41bad7506fb6866cf256a8959fd097a0b81e7cdff833e867d76a097ffedde
01504b010214001400020008000000210201159325ae000000270100000b00000000000000000000000000000000005f72656c732f2e72656c73504b01021400140002000800000021027f624aeb730000007b0000001c00000000000000000000000000
d70000007468656d652f7468656d652f7468656d654d616e616765722e786d6c504b01021400140002000800000021020a5d705ea60000000c0100002700000000000000000000000000840100007468656d652f7468656d652f5f72656c732f7468656d
654d616e616765722e786d6c2e72656c73504b01021400140002000800000021026d52debf9f050000fd1b000016000000000000000000000000006f0200007468656d652f7468656d652f7468656d65312e786d6c504b01021400140002000800000021
02e9278183ee000000100200001300000000000000000000000000420800005b436f6e74656e745f54797065735d2e786d6c504b050600000000050005005d010000610900000000}{*colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e
302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d22
6c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163
63656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 0000746 Κατηγορία:

Περιγραφή

Brake Lever

Shimano MT200 Hydraulic Disc

Brake Type

Hydraulic Disc Brake

Brakes Front

Shimano SMRT10S 160mm Centerlock

Chain

S52 1/2″x 3/32″ 7s

Crankset

Shimano TY301 42x34x24T 170mm (Xs/S) 175mm (M/L/XL)

Fork

SR Suntour XCE28 27.5″ 100mm Travel

Frame

Edge Woman 27.5″ Supreme 4 Alloy Disc Brake, Intl Cable Routing

Front Derailleur

Shimano Tourney FDTY300

Front Wheel Hub

Shimano HBTX505 32H Centerlock QR

Grips

Velo Double Density 130mm

Handlebar

XLC 6061 Alloy W: 700mm R: 15mm Ø: 31.8mm

Headset

FSA NO.10 Semi-Integrated

Rear Derailleur

Shimano Tourney RDTY300D 7s

Rear Wheel Hub

Shimano HBTX505 32H Centerlock QR

Rim

Lapierre Disc 32H 27.5″/ 584-21c

Saddle

XLC by DDK

Shift Lever

Shimano Altus STEF505 7s

Sprocket

Shimano HG20 7s 12–32T

Stem

XLC Alloy Ø: 31.8mm L: 60mm R:6°

Tyres

Mitas Ocelot 27.5×2.1 584–54

Weight

14,7

Wheel size

27.5 ”

Επιπλέον πληροφορίες

Χρώμα

ΛΕΥΚΟ

Μέγεθος

40, 44

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.